Vereniging

www.polsstokclubdevlist.nl

Accomodatie:
Oostvlisterdijk 1e,
2855 AC Vlist

Postadres:
t.a.v. Carla Bos,
Ambachtshof 85,
2411 GG Bodegraven

Bestuur

Voorzitter  Gerard Backx

gerard.backx@polsstokclubdevlist.nl 

Secretaris
Penningmeester Linda Mulder

linda.mulder@polsstokclubdevlist.nl 

Bestuursleden

Hans van Eijk

Julia van Eijk

Niels Levering

hans.van.eijk@pbholland.com

Ledenadministatie:
Linda Mulder ledenadministratie@polsstokclubdevlist.nl
Demonstraties en Clinics:
Maik Backx maik.backx@polsstokclubdevlist.nl 
Websitebeheer:
webmaster@polsstokclubdevlist.nl