Klusdag

Het begint langzaam weer lente te worden en het wordt tijd dat we de polsstokken weer uit de winteropslag halen… Zaterdag 23 maart staat om 10.00 uur de koffie klaar, waarna we de accommodatie seizoensklaar gaan maken. Iedereen is welkom om te helpen, er is genoeg te doen!

En om alvast in de agenda te zetten: Algemene ledenvergadering Polsstokclub “de Vlist” vrijdag 12 april 20.00u in het clubgebouw. Tot dan! Namens bestuur PC “de Vlist”