Geschiedenis

Als in het begin van de jaren zestig het polsstokverspringen aan populariteit toeneemt, besluit het bestuur van de Vlister IJsclub om in 1965 een wedstrijd uit te schrijven. Achter de boerderij van Janus de Jong aan de West-Vlisterdijk wordt een schans in elkaar getimmerd en een sloot uitgebaggerd. Met een sprong van 11.75 m wordt Leo de Ruiter uit Polsbroek de eerste winnaar in Vlist. De schans bleef staan en dat werd het begin van Polsstokclub de Vlist, opgericht op 9 mei 1966 in het voormalige café van Dam. De 20 aanwezigen, waaronder het ijsclubbestuur, werden allen lid en kozen als bestuur Jan Halling (voorzitter), Klaas de Wit (secretaris), Jaap van Dam (penningmeester), Leen Achterberg en Leo de Ruiter. Op 30 juli vond de eerste wedstrijd plaats van de nieuwe club, opnieuw gewonnen door Leo de Ruiter met een afstand van 11.80 m. Het ging goed met de club. Er verrees een kleedgelegenheid en na een paar jaar stonden er 3 permanente schansen. Op 13 september 1969 schreef de Friese sportleraar Johan Boersma polsstok-historie. Als eerste sprong hij over de 15 metergrens, 15.02 m. Zijn eerste reactie was dat er niet veel verder meer zou worden gesprongen! Op 23 juni 1973 werd de laatste wedstrijd gesprongen aan de West-Vlisterdijk en het duurde  tot 26 juni 1976 voordat de burgemeester van de gemeente Vlist,  Cees van der Llinden, de nieuwe accommodatie aan de Oost-Vlisterdijk officieel opent. Daar biedt hij de club een fraaie beker aan namens de gemeente, de Vlister Bokaal. Op 14 augustus verovert Aart de With de beker met een nieuw Nederlands record van 18.37 m. 2500 toeschouwer waren daar getuige van. De accommodatie werd in de jaren daarna steeds verder verbeterd. In 1980 trad polsstokclub de Vlist op als organisator van de Tweekamp tussen Holland en Friesland. De mooiste tweekamp uit de historie met slechts een verschil van 5 cm. in het voordeel van Holland. In 1990 wordt de laatste wedstrijd gehouden. De huur van de accommodatie wordt opgezegd en zo komt na 25 jaar het einde van Polsstokclub de Vlist.

Tot 2002. RTV West organiseert live op de radio een polsstokmiddag met als thema “water” , op dezelfde plaats waar de oude polsstokclub de accommodatie had. Dit terrein, nu in het bezit van melkveebedrijf van Eijk, verhuurt het terrein aan de nieuw opgerichte polsstokclub de Vlist. Met medewerking van de gemeente, Polsstokbond Holland en Europees geld van Leader Plus, beschikbaar  voor plattelandsontwikkeling. Het bestemmingsplan biedt ruimte voor de aanleg van schansen en een kleedruimte. Met vrijwilligers en sponsoren wordt een prachtige accommodatie aangelegd voor een sport die thuis hoort in het buitengebied. Een prachtige plek voor een prachtige sport midden in het Groene Hart!